ଚାଷୀ ପଞୀକରଣ

Home

Application form for Biju Krushak Vikash Yojana Shallow Tube Well 2019-2020

(Beneficiary share – General category – Rs. 20,000/-, S.C / S.T BPL category – Rs. 10,000/-)
ସୁଚନା : * ସୂଚିତ ସ୍ଥାନ ଦରକାରୀ | ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନ ଇଂରାଜୀରେ ପୂରଣ କର |

Address (ଯୋଗାଯୋଗ ଠିକଣା)

B. P. L Category (ବି.ପି.ଏଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ)

Land Particulars of Proposed Project ( ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବାକୁ ଥିବା ଚାଷ ଜମିର ବିବରଣୀ ) :-

Along with the above document following copies are attached.


(1) The map of suggested irrigation land (Ayacut Map)

(2) Land registration patta of the suggested project

(3) Deposit receipt of the candidate in the authorized bank

(4) Agreement for water supply to the rest of the candidates of ayacut

(5) Caste Certificate and B.P.L card (Only for Scheduled Caste /Scheduled Tribes)

(6) Identity Proof (Voter Id Or Aadhar Card)


ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାଗଜପତ୍ରର ଅବିକଳ ନକଲ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା।


(୧) ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଜଳସେଚନ ଜମିର ନକ୍ସା (ଆୟକଟ୍ଦ ମ୍ୟାପ )

(୨) ପ୍ରସ୍ତାବିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବ ଜମିର ପଟ୍ଟା ।

(୩) ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଦାଖଲ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ଅଂଶର ରସିଦ ।

(୪) ଆୟକଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଜଳଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିନାମା ।

(୫) ବି.ପି.ଏଲ ପତ୍ରିକା ଓ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର (କେବଳ ହରିଜନ / ଆଦିବାସୀ ବର୍ଗ ପାଇଁ)।

(୬) ପରିଚୟ ପତ୍ର (ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର / ଆଧାର ପରିଚୟ ପତ୍ର)।